. ἄλφα . - Aktywności

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu czwartek autora    

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu PAT-FORMA autora Coco Luxy

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu Polarkoller autora . .

. ἄλφα . odpowiedział w wątku Lista obecności na grupie Wiadomości Literackie

. ἄλφα . odpowiedział w wątku Lista obecności na grupie Wiadomości Literackie

6-avatar_sm_3456

. ἄλφα . dodał wątek Lista obecności na grupie Wiadomości Literackie 31 października 2017, 14:56:27

6-avatar_sm_3456

. ἄλφα . dodał tekst Wierzenie (Marcin Świetlicki cover) 31 października 2017, 12:27:54

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu Warunki graniczne autora Al Capone

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu Warunki graniczne autora Al Capone

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu Paarnos (Nina Manel cover) autora . ἄλφα .

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu Pranie autora Daniel Madej

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu Paarnos (Nina Manel cover) autora . ἄλφα .

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu #1 autora Daniel Madej

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu Paarnos (Nina Manel cover) autora . ἄλφα .

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu Paarnos (Nina Manel cover) autora . ἄλφα .

6-avatar_sm_3456

. ἄλφα . dodał tekst high q (Szel_ cover) 30 października 2017, 21:07:19

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu Paarnos (Nina Manel cover) autora . ἄλφα .

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu Paarnos (Nina Manel cover) autora . ἄλφα .

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu Paarnos (Nina Manel cover) autora . ἄλφα .

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu Paarnos (Nina Manel cover) autora . ἄλφα .

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu Paarnos (Nina Manel cover) autora . ἄλφα .

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu Paarnos (Nina Manel cover) autora . ἄλφα .

6-avatar_sm_3456

. ἄλφα . dodał tekst Paarnos (Nina Manel cover) 30 października 2017, 12:26:04

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu WINDA (Coco Luxy cover) autora . ἄλφα .

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu DO EKO-ROLNICZKI autora    

. ἄλφα . dodał komentarz do tekstu DO EKO-ROLNICZKI autora    

6-avatar_sm_3456

. ἄλφα . dodał tekst WINDA (Coco Luxy cover) 28 października 2017, 23:29:55

6-avatar_sm_3456

. ἄλφα . dodał tekst przewlekle (Tomasz Smogór cover) 28 października 2017, 23:18:58

. ἄλφα . odpowiedział w wątku Nic na grupie Krytyka Literacka